چارت دروس
دکتری
دکتری حسابداری
دکتری بیوشیمی
دکتری روانشناسی
مدیریت آموزشی
دکتری حقوق خصوصی
دکتری زبان و ادبیات فارسی
دکتری برق قدرت
دکتری کامپیوتر-پژوهش محور
دکتری کامپیوتر-آموزش محور
عمران - گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
دکتری علوم سیاسی( گرایش مسائل ایران)
چارت دروس دکتری فیزیولوژی ورزش
چارت دروس دکتری فیزیولوژی ورزش گرایش قلب و عروق و تنفس
سرفصل دکتری فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی عصبی-عضلانی،فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس،بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد قدرت
کارشناسی ارشد الکترونیک
ارشد مکانیک - تبدیل انرژی
ارشد مهندسی معماری-ورودی های قبل از مهر97
ارشد مهندسی معماری-ورودی های مهر 97 به بعد
ارشد خوردگی و حفاظت از مواد
کارشناسی ارشد کشاورزی
کارشناسی ارشد ریاضی
ارشد زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
ارشد زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
ارشد علوم سیاسی
برنامه دروس ارشد علوم سیاسی
ارشد الهیات و معارف اسلامی
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
ارشد مدیریت آموزشی
ارشد مدیریت آموزشی-ورودی 98 به بعد
روان شناسی عمومی
ارشد روان شناسی بالینی
ارشد آموزش زبان انگلیسی-ورودی های 96 به بعد
ارشد آموزش زبان انگلیسی-ورودی های ماقبل96
کارشناسی ارشد عرفان
کارشناسی ارشد ادبیات
کارشناسی ارشد حسابداری
ارشد کسب وکار گرایش بازاریابی ورودی 96 به بعد
مدیریت بازرگانی با 6 گرایش(ورودی 94 و قبل از آن)
ارشد مدیریت بازرگانی-بیمه
ارشد مدیریت بازرگانی-مالی
ارشد مدیریت مالی-ورودی 96 به بعد
ارشد مدیریت بازرگانی-تحول
ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی
ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
ورودی مهر 95 به بعد
ارشد مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
ورودی مهر 95 به بعد
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی(ورودی 94 و قبل از آن)
مدیریت بازرگانی گرایش داخلی(ورودی مهر 95 و بعدازآن)
مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی(ورودی مهر 95وبعداز آن)
مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک(ورودی مهر 95 وبعدازآن)
ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک(ورودی مهر95 وبعدازآن)
مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی(ورودی مهر 95 وبعدازآن)
مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
کارشناسی پیوسته
علوم ورزشی
علوم سیاسی
کارشناسی روانشناسی
کارشناسی حقوق (ورودی 96 به بعد)
کارشناسی حقوق(ورودی 94 و 95)
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی 
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
(ورودی 97 به بعد)
مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
(ورودی 91 به بعد)
مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
(ورودی 90)
کارشناسی علوم ومهندسی صنایع غذایی
(ورودی 93 به بعد)
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی کامپیوتر
کارشناسی فناوری اطلاعات
کارشناسی متالورژی
کارشناسی معماری-ورودی مهر 97 به بعد
کارشناسی معماری
کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات
کارشناسی زیست شناسی گیاهی
کارشناسی زیست شناسی عمومی
کارشناسی زیست فناوری
کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کارشناسی مدیریت بازرگانی ورودی 95 به بعد
کارشناسی مدیریت بیمه
کارشناسی ادبیات
کارشناسی مدیریت جهانگردی
کارشناسی عمران - آب
کارشناسی مهندسی عمران
کارشناسی مامایی ورودی 92
کارشناسی حسابداری ورودی مهر 96 به بعد
کارشناسی حسابداری
کارشناسی شیمی کاربردی
کارشناسی بیوتکنولوژی
کارشناسی میکروبیولوژی
مهندسی مواد طراحی صنایع غذایی
مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
(ورودی های 90)
مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
(ورودی های 91 به بعد)
مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
(ورودی های قبل از 90)
کارشناسی پرستاری
کارشناسی پرستاری ورودی 93 به بعد
کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات-(ورودی مهر 97 به بعد)
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی متالورژی-ذوب فلزات
کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات
کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی گرایش تربیت دبیری
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار
متالورژی فارغ التحصیلان کاردانی ناپیوسته
متالورژی فارغ التحصیلان کاردانی پیوسته
کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران
کارشناسی ناپیوسته صنایع غذایی
کارشناسی ناپیوسته ریاضی
کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
علمی کاربردی حسابداری
کارشناسی ناپیوسته ادبیات
کارشناسی ناپیوسته معماری-ورودی 97 به بعد
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
کارشناسی ناپیوسته علوم تجربی
کاردانی پیوسته
آموزش ابتدایی
نقشه کشی عمومی گرایش نقشه کشی و طراحی صنعتی
کاردانی تربیت بدنی
کاردانی نقشه کشی معماری
علمی کاربردی حسابداری
کاردانی ناپیوسته
تربیت بدنی
عمران کارهای عمومی ساختمان
کاردانی ناپیوسته آموزش ابتدایی
کاردانی ناپیوسته آموزش ابتدایی (89)
کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
مکانیک تاسیسات حرارتی نیروگاهها گرایش بخار
کاردانی ناپیوسته معماری
کاردانی ناپیوسته زبان انگلیسی
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/31
تعداد بازدید:
50224
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوی،  نیشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور  
 کدپستی  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal