بخشنامه ها،آيين نامه ها
رديف عنوان بخشنامه PDF
1 آيين نامه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي PDF
2 شيوه نامه دكتري تخصصي Phd رشته هاي غيرپزشكي PDF
3 دستورالعمل جديد دوره دكتري در خصوص تغيير واحدهاي درسي PDF
4 بخشنامه حداقل نمره قبولي و مشروط در آزمون هاي زبان دوره دكتري PDF
5 شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد ناپيوسته PDF
6 نكات مهم درخصوص نمره مقاله PDF
7 فرم ارزيابي نمره كتابهاي مستخرج از پايان نامه PDF
8 بخشنامه تشويق مقاله ها و آدرس دهي-متمم بخشنامه هاي شماره 87/352676 و 87/25426 درباره آدرس دهي مقاله هاي مستخرج از پايان نامه ارشد و رساله دكتري تخصصي و شيوه نامه تشويق مقاله هاي علمي دانشگاه PDF
9 آيين نامه دوره دكتري تخصصي پژوهش محور (با آزمون و بدون آزمون) رشته هاي غيرپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي... PDF
10 بخشنامه حق الزحمه استادان راهنما،مشــاور و داور پايــــان نامه هاي كارشناسي ارشد،دكتراي حرفه اي و رساله هاي دكتراي تخصصي PDF
11 بخشنامه چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي و رساله دكتراي تخصصي(PHD) با درنظر گرفتن امتيازهاي تشويقي براي دستاوردهاي پژوهشي PDF
12 بخشنامه " نويسندگان مقالات مستخرج از پايان نامه ها و رساله ها " PDF
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/30
تعداد بازدید:
8435
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوی،  نیشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور  
 کدپستی  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal