تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400
تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400
نیمسال ثبت نام و
انتخاب واحد
شروع کلاس حذف و اضافه پایان کلاس
رشته های
غیرپزشکی
پایان کلاس
 رشته های گروه
 علوم پزشکی
برگزاری امتحانات
 رشته های
 غیرپزشکی
برگزاری امتحانات
 رشته های گروه
 علوم پزشکی
اول 1400/06/13
لغایت
1400/06/25
1400/06/27 1400/07/03
لغایت
1400/07/10
1400/10/16 1400/10/23 1400/10/18
لغایت
1400/10/30
1400/10/25
لغایت
1400/11/07
دوم 1400/11/09
لغایت
1400/11/21
1400/11/23 1400/11/30
لغایت
1400/12/05
1401/03/26 1401/04/02 1401/03/28
لغایت
1401/04/09
1401/04/04
لغایت
1401/04/16
دوره تابستان 1401/04/19
لغایت
1401/04/23
1401/04/25 --- 1401/06/03 1401/06/03 1401/06/05
لغایت
1401/06/10
1401/06/05
لغایت
1401/06/10
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/07
تعداد بازدید:
666
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوی،  نیشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور  
 کدپستی  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal