برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول1401-1400
برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
( انتخاب واحد ورودی های جدید توسط واحد دانشگاهی انجام می شود ) 
تاریخ/روز ورودی نوبت اول (از ساعت 8 الی 14) نوبت دوم (از ساعت 15 الی 21) نوبت سوم (از ساعت 22 الی 6 صبح روز بعد)
1400/06/13 ورودی های 97 و ماقبل خراسان رضوی --- دانشجویان نوبت اول و دوم که
موفق به انتخاب واحد نشده اند.
1400/06/14 ورودی های 98 و 99 خراسان رضوی --- دانشجویان نوبت اول و دوم که
موفق به انتخاب واحد نشده اند.
1400/06/20 ورودی 97 و ماقبل --- خراسان رضوی دانشجویان نوبت اول و دوم که
موفق به انتخاب واحد نشده اند.
1400/06/21 ورودی های 98 و 99 --- خراسان رضوی دانشجویان نوبت اول و دوم که
موفق به انتخاب واحد نشده اند.

برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
تاریخ/روز ورودی نوبت اول (از ساعت 8 الی 14) نوبت دوم (از ساعت 15 الی 21) نوبت سوم (از ساعت 22 الی 6 صبح روز بعد)
1400/07/08 ورودی 97 و ماقبل خراسان رضوی --- دانشجویان نوبت اول و دوم که
موفق به انتخاب واحد نشده اند.
1400/07/10 ورودی های 98 و 99 خراسان رضوی --- دانشجویان نوبت اول و دوم که
موفق به انتخاب واحد نشده اند.
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/13
تعداد بازدید:
498
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوی،  نیشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور  
 کدپستی  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal